Biuro Rachunkowe Agnieszka Lachowicz zaprasza zainteresowane firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy poprzez świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie usług finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych.

Biuro posiada certyfikat księgowego nr 18969/2007 wydany przez Ministra Finansów. Ponadto, dla jeszcze większego zabezpieczenia interesów naszych klientów, posiadamy obowiązkową polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC obejmującą swym zakresem czynności usługowego prowadzenia ksiąg

Biuro Rachunkowe Agnieszka Lachowicz  stara się świadczyć usługi wysokiej jakości przy zachowaniu akceptowalnego poziomu cen.

Naszym klientom oferujemy między innymi:

  • kompleksową obsługę finansowo-księgową, w tym prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych), ksiąg przychodów i rozchodów i ewidencji podatku zryczałtowanego,
  • rozliczanie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym m.in.: sporządzanie listy płac, rozliczanie z ZUS (w tym również przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną),
  • wypełnianie rocznych zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38, deklaracji podatkowych oraz druków zgłoszeniowych NIP-1/2/3, VAT-R/R-UE,
  • pomoc przy założeniu własnej działalności gospodarczej.